Điều Khoản Pháp Lý Website Blog Tài Chính Ngân Hàng FEA

Điều Khoản Sử Dụng

Khi bạn truy cập và sử dụng trang web fea.edu.vn, điều này tương đương với việc bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản pháp lý sau đây. Nếu bạn không chấp nhận bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng trang web này.

Nội Dung Và Mục Đích Sử Dụng

Fea.edu.vn cung cấp các bài viết, thông tin và tài liệu liên quan đến các chủ đề tài chính, ngân hàng nhiều lĩnh vực khác. Nội dung trên trang web này chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là tư vấn chuyên nghiệp.

Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Tất cả nội dung trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, và mã nguồn, đều là tài sản của fea.edu.vn và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ.

Sử Dụng Nội Dung

Bạn được quyền truy cập và sử dụng trang web này cho mục đích cá nhân, không thương mại. Tuy nhiên, bạn không được phép sao chép, phát hành hoặc sửa đổi nội dung trên trang web này mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ Blog Tài Chính Ngân Hàng FEA.

Phát Hành Và Bồi Thường

Fea.edu.vn không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại, tổn thất hoặc rủi ro nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này. Bạn đồng ý bồi thường và miễn trừ fea.edu.vn khỏi mọi yêu cầu phát sinh từ việc bạn vi phạm các điều khoản pháp lý này.

Thay Đổi Điều Khoản

Fea.edu.vn giữ quyền cập nhật, sửa đổi hoặc thay đổi các Điều Khoản Pháp Lý này mà không cần thông báo trước. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên trang web.

Pháp Luật Áp Dụng

Điều khoản và điều kiện này được quản lý và điều chỉnh theo luật pháp của Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web này sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

Chúng tôi xử lý quyền riêng tư và thông tin bí mật của bạn theo chính sách quyền riêng tư, có thể xem tại đây & đây.

Liên Hệ

Nếu có bất kỳ câu hỏi hay yêu cầu nào về trang Điều Khoản Pháp Lý này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email:  fea.edu.vn612@gmail.com.

Website: https://fea.edu.vn/

Người chịu trách nhiệm nội dung: Lý Nguyên Thảo

SĐT liên hệ: 0563. 467. 999

Địa chỉ: 192 An Dương Vương – TP.Quy Nhơn, Bình Định, Việt Nam.

Bằng việc truy cập và sử dụng fea.edu.vn, bạn đã đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong trang Điều Khoản Pháp Lý này.